Keskkonnavastutus

Keskkonnavastutus on Päikese puhkemajale midagi hästi loomulikku. Puhkemaja asub keset imeilusat ja loodusrikast rahvusparki.  Meile on olulised, et meid ümbritsev keskkond oleks puhas, liigirikas, jätkusuutlik ja meie kultuuripärand säiliks. Hoolimine oma ümbritsevast keskkonnast on meie jaoks elementaarne.

Jälgime, et meie igapäevane tegevus oleks võimalikult ökonoomne ja, et me kasutaksime ressursse tõhusalt. Kasutame  keskkonnasõbralikult toodetud ja ökoloogiliselt võimalikult puhtaid tooteid ja materiale. Maksimaalselt aitame kaasa kohalike teenuste ja toodete tarbimisele, sh pakume neid oma puhkajatele. Aitame kaasa keskkonda väärtustavate teenuste arendamisele ja kasutamisele. Näitame initsiatiivi looduskeskkonna paremaks muutmisele.

Meie eesmärk on pakkuda puhkuseelamust, mis toob inimesi lähemale loodusele ja maale. Usume, et keskkonnast hoolimine on otseselt seotud inimese isikliku kogemusega. Meile on oluline, et puhkajad näeksid ja tunneksid looduskeskkonda ja vaikust, näeksid reaalselt metsloomi askeldamas. Me ei toeta jahiturismi, soodustame veretut- ehk fotojahti.

Meie puhkemajaga seotud inimesed teevad oma tööd kirega. Me vahendame vaid neid teenuseid, mis on meie hinnangul ja kogemusel head ning kannavad samu väärtuseid, mis meie.

Päikese puhkemaja keskkonnapoliitika

Päikese puhkemaja eesmärk on pakkuda võimalikult looduslähedast puhkust, lähtudes oma igapäevategevusel loodus- ja kultuuripärandi säilimisest ja väärtustamisest. Meie jaoks on oluline nii puhkemaja enda loodussõbralik keskkond (interjöör, miljöö) kui ka üleüldine maa- ja looduslähedase elu propageerimine.

Meie tegevus lähtub järgmistest põhimõtetest:

  • Puhkemaja igapäevane tegevus ei tekita täiendavat negatiivset koormust looduskeskkonnale ega häiri kohalikku elu;
  • Puhkemajas olevad seadmed ja masinad on võimalikult energiatõhusad;
  • Ressursse kasutatakse efektiivselt ja mõistlikult;
  • Meie keskkonnaalased väärtused ja tegutsemispõhimõtted on arusaadavad ning järgitavad ka puhkajate poolt;
  • Väärtustame kohalikke loodussõbralikke tooteid ja teenuseid, pakume neid puhkajatele;
  • Korraldame ja osaleme vabatahtlikult looduskeskkonda parandavates projektides;
  • Pakume võimalust (kogemust) looduslähedaseks aja veetmiseks ning keskkonnateadlikkuse tõusuks.