Keskkonnavastutus

Keskkonnast hoolimine on Päikese puhkemajale midagi hästi loomulikku. Puhkemaja asub keset imeilusat ja loodusrikast Vilsandi Rahvusparki.  Meile on olulised, et meid ümbritsev keskkond oleks puhas, liigirikas ja jätkusuutlik.

Jälgime, et meie igapäevane tegevus oleks võimalikult ökonoomne ja ressursitõhus. Näiteks Päikese puhkemajas:

 • Kasutame  ökomärgisega puhastus- ja pesemisvahendeid ning keskkonnasõbralikult toodetud ja ökoloogiliselt võimalikult puhtaid tooteid ja materiale.
 • Kasutame võimalusel kohalike teenuseid ja tooteid, sh pakume/vahendame neid oma puhkajatele.
 • Sorteeritakse jäätmeid ja kasutatakse neid maksimaalselt koha peal: biojäätmed komposteeritakse, puhkajatest ülejääv toit läheb loomadele, paberit/pappi kasutatakse tulehakatiseks saunas või kaminas, pandipakendi tagastatakse, klaastaarat taaskasutakse.
 • Ennetame ühekordste nõude kasutamist – oleme varustatud köögi kõikvõimalike nõudega piisavas koguses.

Meie eesmärk on pakkuda puhkuseelamust, mis toob inimesi lähemale loodusele ja maale. Usume, et keskkonnast hoolimine on otseselt seotud inimese isikliku looduskogemusega. Meile on oluline, et puhkajad näeksid ja tunnetaksid looduskeskkonda ja vaikust, näeksid reaalselt metsloomi askeldamas. Me ei toeta jahiturismi, soodustame veretut- ehk fotojahti.

Meie puhkemajaga seotud inimesed teevad oma tööd kirega.

Päikese puhkemaja keskkonnapoliitika

Päikese puhkemaja eesmärk on pakkuda võimalikult looduslähedast puhkust, lähtudes oma igapäevategevusel loodus- ja kultuuripärandi säilimisest ja väärtustamisest.

Meie tegevus lähtub järgmistest põhimõtetest:

 • Puhkemaja igapäevane tegevus ei tekita täiendavat negatiivset koormust looduskeskkonnale ega häiri kohalikku elu;
 • Puhkemajas olevad seadmed ja masinad on võimalikult energiatõhusad;
 • Ressursse kasutatakse efektiivselt ja mõistlikult;
 • Meie keskkonnaalased väärtused ja tegutsemispõhimõtted on arusaadavad ning järgitavad ka puhkajate poolt;
 • Väärtustame kohalikke loodussõbralikke tooteid ja teenuseid, pakume neid puhkajatele;
 • Korraldame ja osaleme vabatahtlikult looduskeskkonda parandavates projektides;
 • Pakume võimalust (kogemust) looduslähedaseks aja veetmiseks ning keskkonnateadlikkuse tõusuks.